Ongevalprocedure

Indien uw kind, uzelf als trainer of afgevaardigde, een letsel oploopt tijdens een training of wedstrijd, is het belangrijk volgende stappen nauwgezet te volgen.
1. Vraag op de club, aan de ploegafgevaardigde of de trainer een formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL KBVB“. U kan het ook hier downloaden (dubbelzijdig afprinten !!!).
Laat  de behandelende arts het luik “MEDISCH GETUIGSCHRIFT” invullen en afstempelen.ongevalformulier kopdokter2. Bezorg dit formulier zo snel mogelijk (binnen de  10 werkdagen na datum ongeval) aan de gerechtigde correspondent van SK Pepingen-Halle:

> DEVALKENEER WILLY
Steenweg naar Elingen 10, 1670 Pepingen.
Fax + telnr.: 02/356 14 14. – GSM. : 0475/33 66 77
E-mail : willy.devalkeneer@skynet.be

Voeg een klever van de mutualiteit toe (los).

Verzamel zoveel mogelijk informatie betreffende de omstandigheden van het ongeval: datum en tijdstip, waar (welk voetbalveld) en welke wedstrijd (reeks en tegenstrever).

3. Bij ziekenhuisopname erop aandringen het formulier dadelijk in te vullen en terug te geven. Laattijdige aangiftes zorgen voor niet-terugbetaling van gemaakte medische kosten.

4. De secretaris zorgt voor aangifte bij de KBVB.

5. Na inboeking bij de KBVB, krijgt u een formulier “Ontvangstbewijs” met aanduiding van de eventueel door behandelende arts gevraagde kiné (de datum waarop kiné kan starten en het aantal gerechtvaardig- de beurten wordt meegegeven). Indien er bijkomende sessies worden voorzien, moet een daartoe gerechtvaardigd doktersattest aan de secretaris bezorgd worden zodat het F.S.F. hiervoor zijn toestemming kan geven.

6. Na herstel zal de behandelende geneesheer dit formulier invullen. Hierbij bevestigt hij dat de kwestuur geheeld is en de voetbalactiviteiten hernomen kunnen worden. Deze datum geldt als werkelijke datum voor de KBVB. Alle kosten, gemaakt na deze datum komen niet meer in aanmerking voor terugbetaling.

7. U bezorgt dit formulier, samen met alle originele rekeningen van het ziekenfonds terug aan de secretaris. Na indiening van de kostenstaat zendt de KBVB de secretaris een afrekening, het bedrag wordt op de rekening van de club gestort (5 à 6 weken na indiening). De club stort dit bedrag op de rekening van speler/trainer/afgevaardigde.

Goed om te weten: het F.S.F. (Federaal Solidariteitsfonds) van de KBVB is feite geen verzekering, maar een in de schoot van de bond opgericht solidariteitsfonds, gespijsd door de clubs die wedstrijden inrichten. Het F.S.F. komt alleen tussen bij ongevallen op de installaties van de clubs: een ongeval opgelopen op weg naar training of wedstrijd wordt allen vergoed voor spelers jonger dan 18 jaar.

De aard van tegemoetkoming is zeer complex, algemeen kan men stellen dat er een vrijstelling is van 9,60€/ongeval.

Er is tegemoetkoming in dokters-, apothekers-, ziekenhuiskosten en andere kosten van die aard. Hiermee bedoelt men de opleg die de patient zelf moet betalen (remgeld).

Er wordt geen tegemoetkoming voorzien voor huur krukken,supplementen als gevolg van verblijf in een 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping. Medicijnen behorende tot de D-categorie worden evenmin vergoed.

Kiné wordt vergoed indien de behandelende arts dit voorschrijft en het F.S.F. hiervoor zijn toestemming gaf. De geblesseerde moet tevens minstens 15 dagen werkonbekwaam zijn.

schema ongevalprocedure