Visie

De ambitie van de fusieclub SK Pepingen-Halle is om binnen

Pajottenland – Zennevallei, de mogelijkheid te bieden om aan voetbalactiviteiten deel te nemen en te beleven op een niveau aangepast aan de individuele kwaliteiten en talenten van ieder.

CONCREET

1. Met het fanion team aanwezig te zijn in de nationale amateurklasse

2. Met de jeugdopleiding aanwezig te zijn op interprovinciaal niveau

3. Het opzetten van een voetbalpyramide (voor alle leeftijdsgroepen) voor meisjes en damesvoetbal

4. Om een aanbod aan “leven lang” voetbalactiviteiten aan te bieden aan iedereen uit de streek die wil deelnemen aan het sociaal karakter van voetbal door het aanbieden van regionale jeugdopleidingen, provinciaal voetbal volwassenen, G-voetbal, +35 voetbal….

5. De mogelijkheid bieden aan trainers en   coaches om deel uit te maken van de derde   opvoedingspijler voor kinderen en jeugd via   voetbal en het verenigingsleven

6. Een “community” op te bouwen met een typisch Pajots – Zennevallei Vlaams karakter   waar iedereen uit de streek kan aan   deelnemen hetzij als supporter,   commercieel partner, vrijwilliger, Stad en   Gemeentelijk beleid, ouders….