Charter: Ouders langs de lijn !

A. ALGEMEEN

Binnen SK Pepingen-Halle trachten we jonge voetballers op te leiden,een opleiding ge- richt naar het individu,onder het motto: “Jeugdvoetbal is een individuele sport met een collectief karakter”;
Om goed te leren voetballen is durf nodig, wij trachten voldoende “speelruimte ” te geven om te leren “durven”.
Wij streven naar voldoende speeltijd voor iedereen; het heeft geen nut deze regel met de stopwatch te controleren. Elke speler kan om één of andere reden slechter presteren: gelieve hiervoor begrip op te brengen.

B. GEWELD OP EN NAAST HET VOETBALVELD

Het toenemende geweld bij jeugdwedstrijden baart steeds meer zorgen,in het kader van de preventie hiervan, worden onze spelers, trainers en afgevaardigden erop gewezen dat elke overtreding ,een gepaste tussenkomst van de clubverantwoordelijken tot gevolg zal hebben.Het Jeugdbestuur zal hierop streng toezien, zodat we allen kunnen model staan voor terughoudendheid en respect tegenover tegenstanders en spelleiders.

* OPVOEDING

De ouders hebben de belangrijkste maar ook moeilijkste taak : de opvoeding. Wij vragen daarom dat de ouders mee waken over het naleven en de invulling van de gemaakte afspraken. * PRIORITEITEN

Studies hebben voorrang op het voetbal. Wij vragen dat elke afwezigheid gemeld wordt aan de trainer. Meldt ook eventuele problemen met de school zodat aangepaste afspraken kunnen gemaakt worden om studie en school te combineren.

* VOORBEELD

Uiteraard mag er gesupporterd worden langs de lijn. Geef daarbij het voorbeeld: het gebruik van schunnige, obscene, beledigende of racistische taal is uit den boze. Positieve aanmoedigingen voor beide partijen.

* OVERLEG

De trainer is verantwoordelijk voor de sportieve beslissingen. Laat je waardering blijken door je niet te mengen in opstelling, speelwijze en coaching. Kunt u zich niet vinden in bepaalde zaken dan kan u zich altijd richten tot het team van coordinatoren.

* EERBIED

Dwing het kind nooit uw ambities waar te maken.Laat het gewoon kind zijn:het moet nog veel leren. Help ze vertrouwen te krijgen, benadruk plezier en vermijd prestatiedruk. Geef steun bij tegenslag en relativeer goede prestaties.

* DEELNEMEN

Help trainer en afgevaardigde waar je kan. Steek ook eens een handje toe bij extra sportieve activiteiten. Voetbal bij SK Pepingen-Halle is naast een sportief ook een sociaal gebeuren.

* INTERESSE

Toon belangstelling en pik regelmatig een training of wedstrijd mee, ook op verplaatsing.

* NIVEAU

Laat de kinderen sporten op hun niveau: heeft uw kind talent,dan zal dit zeker opgemerkt worden. Blijf zelf realistisch !
Wij spreken daarom binnen FCP niet meer van A-en B-ploeg, maar van de Provinciale en Regionale Teams.

* GROEPSGEEST

Voetbal is een teamsport: leer hen groepsinzet. Leer hen dat sport meer dan winnen en verliezen is: het gaat om vriendschap,teamspirit en samenwerking. Straf daarom je kind niet door het niet bijwonen van trainingen of wedstrijden.

* POSITIEF

Blijf ten allen tijde positief tegenover scheidsrechter en tegenpartij. Ook al maken ze fouten, respecteer hun beslissing. Blijf tijdens de wedstrijd achter de omheining of afgebakende zone.

Daarom vragen wij u met z’n allen het charter “Ja, ik ben een sportouder” te willen onderschrijven en een voorbeeld te zijn voor onze jeugdspelers.