Jeugdopleidingsplan

Klik hier voor het volledige jeugdopleidingsplan van S.K. Pepingen-Halle.

JeugdopleidingsplanMissie & visie

In samenwerking met onze sportieve, onze extra sportieve medewerkers en al onze stakeholders hebben we hieronder de missie en de visie van onze club neergeschreven.

S.K. Pepingen-Halle is een club die zich richt op de voetbalsport in al haar facetten. Van recreatief tot prestatiegericht en met oog voor de belangen van verschillende groepen/leden zoals jeugdspelers, 1ste elftal, trainers en afgevaardigden maar ook een club waar mensen enthousiast en respectvol met elkaar omgaan en waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het clubleven. We profileren ons als Vlaamse club met sociaal karakter in de Vlaamse rand, waarbij we eveneens willen waken over het sociaal en mentaal welbevinden van onze leden.

Dit opleidingsplan is tot stand gekomen na uitgebreid overleg binnen en buiten de club. In al deze gesprekken vormden de verwachtingen voor de jeugdafdeling van S.K. Pepingen-Halle een belangrijk onderwerp.

Belangrijk is dat het hier gaat om een opleidingsplan, dat wil zeggen dat dit de leidraad is waaraan betrokkenen binnen de jeugdafdeling van S.K. Pepingen-Halle zich moeten houden om het uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Dit plan zal jaarlijks geëvalueerd worden door de sportieve cel en waar nodig aangepast worden en voorgelegd aan het hoofdbestuur.

Het jeugdopleidingsplan moet jeugdopleiders, ouders en vrijwilligers binnen de jeugdafdeling voldoende helderheid over onze denk- en werkwijze geven en zal ook moeten dienen als hulpmiddel voor hen die werken met onze jeugdspelers. Er wordt van hen (en hun opvolgers in de toekomst) verwacht dat zij conform dit plan en zijn uitgangspunten handelen.

S.K. Pepingen – Halle wil zich nog meer toespitsen op zijn eigen opgeleide jeugd door zowel op spelersvlak als op vlak van de staf een nog betere doorstroming te creëren. We hebben sinds onze fusie al enkele fases doorlopen en willen nu in de volgende fase treden, door nog meer zelf opgeleide jeugd door te laten stromen naar ons 1ste elftal.

We willen niet alleen onze spelers laten doorstromen maar ook stafleden van de jeugd verder laten ontwikkelen bij de eerste ploeg. We willen hierdoor een grotere verankering krijgen van onze jeugd en staf in de werking van ons 1ste elftal.

We willen in de toekomst samen met Voetbal Vlaanderen nog twee extra damesteams uitbouwen in onze jeugdafdeling