Uitbouw Kruisveld tot een volwaardig voetbalcomplex

09 / mei

Een jaar geleden heeft de club het initiatief genomen om de site van Kruisveld volledig te reorganiseren. De beide grasvelden werden anders ingedeeld en volledig opnieuw aangelegd met als gevolg dat we nu één groot voetbalveld hebben, bestemd voor de eerste ploeg, en een kleiner, specifiek bestemd voor jeugdwedstrijden.

Naast de heraanleg van de velden hebben ook de kleedkamers een zeer grondige opfrissing ondergaan. Het is de bedoeling van de club dat de eerste ploeg in de toekomst haar wedstrijden op Kruisveld zal afwerken.

Hiervoor werden dan ook modulaire tribunes geplaatst om de supporters het nodige comfort te bieden. Om de sponsors ook te geven waar ze recht op hebben (visibiliteit) werden ook nieuwe publiciteitsborden aangebracht.

Deze werken zijn vandaag allemaal al uitgevoerd dankzij de verschillende vrijwilligers die zich in deze moeilijke periode steeds hebben vrijgemaakt om dit mooie resultaat te realiseren waarvoor onze oprechte dank.

Nu rest ons nog de bouw van de kantine, die we hopen eerstdaags te kunnen aanvatten en verdere kleinere aanpassingswerken zodat we onze sympathisanten op een correcte manier kunnen ontvangen.

De club is ervan overtuigd dat we Kruisveld verder kunnen uitbouwen tot een volwaardig voetbalcomplex waar alle voetballiefhebbers recht op hebben.

Wij zien ernaar uit jullie te mogen begroeten op moment dat we het complex kunnen openstellen, maar daarover later meer.