Jeugdwerking SKPH is drie sterren club

30 / mrt

DRIE STERREN IN DOUBLE PASS AUDIT VOOR JEUGDWERKING

De uitslag van de kwaliteitsbeoordeling is gekend. We kregen het nieuws dat onze jeugdwerking een resultaat van drie sterren in de audit van Double Pass behaalde. Double Pass is het belangrijkste kwaliteitslabel voor opleidingen van voetbalclubs. Hierbij komen zowel sportieve als meer organisatorische aspecten aan bod. Op basis van de resultaten van deze audit kan de kwaliteit van jeugdopleidingen op een objectieve manier met mekaar worden vergeleken.

Het resultaat van drie sterren is bijzonder mooi en belangrijk voor de club. Hiermee kunnen de jeugdspelers van SKPH ook de komende drie jaar aantreden in de interprovinciale jeugdcompetities.

We kunnen onze belangrijke jeugdopleiding dus verder blijven professionaliseren en uitbouwen. Dit is niet alleen belangrijk voor de toekomst van onze fusieclub, maar in de eerste plaats voor onze jonge voetballers die zich ten volle  sportief kunnen blijven ontplooien onder professionele begeleiding.

We danken iedereen die zich elke dag opnieuw inzet om voetballen bij de jeugd van SKPH een feest te maken. Proficiat aan alle spelers, begeleiders, trainers, vrijwilligers en leden van het jeugdcel. Een bijzonder woord van dank ook aan technisch verantwoordelijke jeugdopleiding Hans Vanderheyden die samen met tal van personen vele inspanningen deed om dit label binnen te halen.

Wat betekent een quotering van drie sterren? 

Dit is al een meer gespecialiseerde voetbalopleiding. Naast een goede basisopleiding in de jongste leeftijdscategorieën biedt de club de mogelijkheid aan talentvolle spelers uit de regio om zich verder optimaal te ontwikkelen. En dat in functie van het seniorenvoetbal op een zo hoog mogelijk niveau.

Double Pass is een audit van de jeugdwerking op verschillende niveaus:

  • sportief
  • structureel
  • infrastructuur
  • medische begeleiding
  • doorstroming beloften en 1ste ploeg
  • externe en interne communicatie
  • sociaal maatschappelijke begeleiding

Dank en proficiat aan alle medewerkers.

Het bestuur