Lamme Guiche stadion opnieuw bespeelbaar… MAAR…WIE BETAALT DE REKENING?

03 / okt

Het Halse stadsbestuur liet eind vorige week weten dat het Lamme Guiche stadion opnieuw kan dienen om voetbalwedstrijden in te spelen. Dit lijkt positief nieuws, ware het niet dat de club, SK PEPINGEN-HALLE, uitkomend in de tweede amateurklasse die tot maart vorig jaar zijn thuismatchen gespeeld, het soort van de rekening dreigt te worden.

SK PEPINGEN-HALLE, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het vroegere FC Pepingen en KSK Halle zag zich voor zijn laatste thuiswedstrijden van vorig seizoen, verplicht uit te wijken naar de site Vroembos in Pepingen. Na een negatief brandweerverslag besliste de Halse burgemeester terecht om verder gebruik van het complex Lamme Guiche te verbieden. De uitbater van de infrastructuur, de CVBA Koninklijke Sportclub Halle, werd in gebreke gesteld en gesommeerd om de nodige herstellingswerken door te voeren. Deze blijken nu, 6 maand later te zijn gebeurt. Toch kan de club momenteel niet terug. Oorspronkelijk betaalde het vroegere SK Halle geen huur voor het gebruik van de site. Na het samenwerkingsverband moest dit plots wel en momenteel wordt er vanuit voornoemde CVBA een verhoging van meer dan 400 % vooropgesteld. Deze verhoging is totaal onhaalbaar voor de club. Ze stelde het stadsbestuur hiervan op de hoogte, met het bijkomende verzoek hulp te bieden bij het oplossen van de situatie.  Officieel mocht de club hier nog geen antwoord op ontvangen; enkel werd ze door de CVBA zelf op de hoogte gesteld dat de stad Halle geen bijkomende inspanning of tussenkomst voorziet !

Een dergelijke verhoging weegt niet alleen ernstig door op het budget van de club, ze gaat tevens voorbij aan het initiële opzet van de stad . Deze kocht een 10-tal jaar geleden de terreinen aan vanuit het stadsbudget om de CVBA toe te laten met dit geld de installaties op te knappen en de Hallenaar een up to date voetbalinfrastructuur aan te bieden. In ruil betaalt de CVBA “1” symbolische euro per jaar aan de stadskas. Het is het gebrekkige onderhoud en dito uitbating dat leidde tot het negatieve brandweerrapport. De gemaakte kosten nu via een ridicuul opgetrokken huur verhalen op de club komt bij SK PEPINGEN-HALLE hoogst onfair over.

De club voelt zich echt gegijzeld in dit dossier. Er zijn een hoop praktische en financiële problemen verbonden aan de huidige situatie. Zo vraagt de voetbalbond bijvoorbeeld alle wedstrijden te filmen en dient er hiervoor een installatie te worden geplaatst.De vraag is waar…

De bestuurders van de club hebben steeds het connectie met Halle en het Halse publiek benadrukt en gestalte gegeven. Moet deze nu écht verloren gaan?

De club biedt via een moderne jeugdwerking opleiding en meet zich met clubs als Aalst, Berchem Sport, Verbroedering Geel, … allemaal ex-eerste klassers. Het bezoeken van hun infrastructuur leert dat een samenwerking tussen overheid en clubs wel degelijk kan, en dat een voetbalclub op een positieve manier een stad en een regio in de kijker kan plaatsen. Door vrij spel te geven aan een organisatie die het geïnvesteerde gemeenschapsgeld op eerder geschetste wijze beheert, dreigt dit streven finaal te mislukken.

Onze jeugd, vrijwilligers, supporters én volontaire bestuursleden verdienen beter!