Double pass logo
Skip to content

Dikke Merci

🌟 Dikke merci voor jullie geweldige inzet en aanwezigheid! 🙏

We willen graag onze oprechte dankbaarheid uitspreken aan iedereen die actief en passief heeft bijgedragen tot het welslagen van ons eetfestijn.

De actieve inzet en engagement van voetbaltalenten, ouders, trainers, afgevaardigden, sympathisanten, vrijwilligers en bestuursleden is sterk gewaardeerd.

Evenementen opzetten, zoals recentelijk ook Halloween, is een belangrijke pijler binnen het verengingsleven om sportieve initiatieven te kunnen blijven ondersteunen en onze SKPH community te doen leven.

#Dankbaarheid #SamenSterk 💛