Jeugdopleidingen SKPH en KHO Huizingen slaan de handen in elkaar

21 / apr

SK Pepingen–Halle en KHO Huizingen bereikten een princiepsakkoord over een samenwerking tussen hun twee jeugdopleidingen. SK Pepingen – Halle is actief met zijn jeugd op interprovinciaal niveau en KHO Huizingen op provinciaal niveau van Voetbal Vlaanderen. Beide clubs hebben de handen in elkaar geslagen voor een nauwe samenwerking van hun jeugdwerking om zo een totaalaanbod te kunnen bieden aan spelers uit de Zennevallei en het Pajottenland. Zij willen samen zowel op regionaal, provinciaal als interprovinciaal voetbalvlak een vooraanstaande rol blijven spelen.
Deze samenwerking van hun jeugdwerkingen betekent geen fusie tussen de twee clubs. Beide clubs blijven actief op hun locaties, met behoud van het aantal jeugdploegen en onder hun gekende clubnamen.

De opleiders van de beide clubs zullen éénzelfde visie en missie meekrijgen inzake jeugdopleiding en er zullen gezamenlijke bijscholingsmomenten georganiseerd worden. SK Pepingen-Halle en KHO Huizingen willen voortrekkers worden in de streek en ijveren voor een positieve en constructieve onderlinge samenwerking tussen clubs.
Meer duiding volgt in de komende weken. De twee clubs gaan nu eerst hun spelers, de ouders, trainers en supporters meer uitleg verschaffen.